Дизайн


Консалтинг


 • Създаване на концепции и производство на технологични проекти в съответствие с националните и европейските стандарти
 • Консултации и подготовка на бизнес планове с участие в европейски програми
 • Предпроектни проучвания и бюджетен анализ на инвестициите
 • Подготовка и провеждане на тръжни процедури за строителство на промишлени предприятия
 • Архитектурен надзор по време на изпълнението на обекта
 • Контрол на инвеститорите по време на строителството на съоръжението
 • Консултации по реконструкция и рехабилитация на съществуващи предприятия


Инжиниринг


 • Планиране и технически дизайн
 • Управление на строителството


Дизайн


 • Индустриален дизайн
 • Проектиране на водопроводни и канализационни мрежи и пречиствателни станции на населени места
 • Пътно и улично проектиране
 • Градски дизайн