БУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
24.04.2020
ПТИЦЕКЛАНИЦА
23.04.2020

Кланица за ЕРД, ДРД и свине

Местонахождение: гр.Монтана

Обект: Кланица за ЕРД, ДРД и свине
Местонахождение: гр.Монтана
Възложител: Свинекомплекс "Студено буче" АД
Капацитет: за кланицата: 8-10 телета на час, 40 прасета на час или 60-80 агнета на час;
Разработване на технологичен проект и технически проекти.
Предприятието е пуснато в експлоатация 2006 год.