ПТИЦЕКЛАНИЦА
23.04.2020
ЕКО ПИЛЕ
23.04.2020

Люпилня

Местонахождение: гр. Игнатиево, обл. Варненска

Обект: Люпилня
Местонахождение: гр. Игнатиево, обл. Варненска
Възложител: “ЕКО ПИЛЕ” ЕООД
Капацитет: около 200 000 пилета за седмица
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Обектът е изграден 2009 година

2
3