ЕКО ПИЛЕ 2
23.04.2020
ГАЛА-М
23.04.2020

Предприятие за добив и обработка на бяло месо

Местонахождение: гр. Игнатиево, обл. Варненска

Обект: Предприятие за добив и обработка на бяло месо
Местонахождение: гр. Игнатиево, обл. Варненска
Възложител: “ЕКО ПИЛЕ” ЕООД   
Капацитет: 6000 птици на час
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Предприятието е изградено 2008 година