ЕКО ПИЛЕ
23.04.2020
Репродук
23.04.2020

Предприятие за добив на бяло месо

Местонахождение: гр.Монтана

Обект: Предприятие за добив на бяло месо
Местонахождение: гр.Монтана
Възложител: “ ГАЛА-М”ООД
Капацитет: 2000птици на час
Дейностите включват: Разработване на технология и технически проекти. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Управление «до ключ» на строителните дейности.
Предприятието е изградено 2006 година